Menu

Minh Tran Foods

Bữa ăn của Minh Trần

header photo

Blog posts June 2017

Lần đầu thử làm miến xào tôm đãi cả nhà

Với cách hướng dẫn chuẩn xác để làm tô miến xào tôm như thế này, bạn chỉ cần 20 phút để nấu.

mien xao tom

Nó là khá dễ dàng để thực hiện và tất cả các thành phần của nó là không khó để tìm thấy ở bất kỳ thị trường. Tại sao chúng ta không thử làm một trong những tuyệt vờ…

Read more

1 blog post

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.